Vårt abonnemang Fack:app Privat

Fack:app är en applikation som hjälper alla som har frågor kopplade till arbets- och arbetsmiljörätt. Innehållet har anpassats efter vem det är som loggar in. Är du chef, anställd eller förtroendevald är svaren anpassade utifrån din roll.

Ett abonnemang som inkluderar allting

Genom att använda dig av Fack:appen får du tillgång till både nyheter som tjänster som exempelvis Fråga Juristen. Fack:appens innehåll är säkerställt av jurister och uppdateras ständigt. Det finns allt från digitala checklistor till hur man ska genomföra olika processer, exempelvis uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utöver detta finns en mängd mallar och dokument som även de uppdateras när exempelvis lagrum förändras. Genom att använda dig av våra checklistor som dokumentmallar, kan du vara säker på att formuleringar och annan formalia är korrekt utifrån vad som krävs av lagen. Du som användare får en snitslad bana att följa – Fack:appen är en säker hand att håll i.

*” anger obligatoriska fält