AktuelltArbetsanpassning & rehabiliteringSommartider hej hej, sommartider!
Sommartider hej hej!

Sommartider hej hej, sommartider!

Det ljuder skratt mellan husen, grillröken ligger tung och det skrattas och skålas i familjens som vännernas lag. Sommartider är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka. Under sommaren är svenskens självrapporterade alkoholkonsumtion 59 procent högre jämfört med november, enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN). Att en förhöjd alkoholkonsumtion under semestern kan leda till negativa konsekvenser för både hälsan som i arbetslivet är ganska självklart. I den här artikeln tänkte vi titta lite närmare på vad som gäller enligt svensk lag när det kommer till arbetsgivarens ansvar för medarbetare som uppvisar ett riskbruk kopplat till alkohol.

Risker med alkoholkonsumtion på semestern

Trots att semestern är under en begränsad period bör vi vara ödmjuka inför att ökad alkoholkonsumtion kan medföra betydande risker. Läkaren Philip Cabreus framhäver följande:

 • Hälsan: På kortare sikt kan det exempelvis handla om sämre sömn, ökad stress och ett sänkt immunförsvar. På längre sikt skruvas allvarlighetsgraden upp med ökad risk för cancer, leversvikt, hjärt-kärlsjukdomar och givetvis ett alkoholberoende.
 • Olyckor: Alkohol påverkar reaktionsförmågan och omdöme och kan öka risken för olyckor, även under bakfyllan. En olycka kan resultera i en längre sjukskrivning eller värre.
 • Sociala problem: För mycket alkohol kan leda till konflikter med familj och vänner, vilket kan påverka såväl semestern som den mentala återhämtningen negativt.

En större andel föräldrar med yngre barn förändrar sina alkoholvanor under semestern jämfört med andra grupper. Sju av tio föräldrar med barn under fem år dricker oftare, och drygt sex av tio av dem dricker mer under semestern. Jämfört med föräldrar med tonårsbarn dricker varannan mer och oftare, vilket liknar genomsnittssvenskens alkoholkonsumtion. Det är viktigt för föräldrar att tänka på hur de hanterar alkohol när de är tillsammans med barn. Berusning kan leda till att barn känner sig otrygga och ökar risken för att de lämnas utan uppsyn.

Under sommaren ökar svenskarnas alkoholkonsumtion.

Arbetsgivarens ansvar för medarbetare med alkoholproblem

Enligt svensk lag har arbetsgivaren ett ansvar för att förebygga och hantera alkoholproblem bland medarbetare. Hur blir det då om en medarbetare hamnar i en svår sitts under sommaren? Det finns ett antal lagrum som styr arbetsgivarens ansvar:

 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter:Arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för medarbetarna, vilket också inkluderar risker kopplade till alkohol eller andra berusningsmedel.
 • Diskrimineringslagen: Arbetsgivaren får inte diskriminera medarbetare som har alkoholproblem och ska se till att de får stöd och hjälp om de behöver det.
 • Personalhandbok: Arbetsgivaren ska i personalhandboken ha en tydlig policy samt rutiner som beskriver företagets hantering av medarbetare där det finns misstanke eller påvisade problem kopplade till alkohol/ droger.

Läs mer om: Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

Hur man kan ha en säkrare och mer hälsosam semester

Innan alla går på semester finns det all anledning för arbetsgivare påtala och inte uppmuntra till ökad konsumtion. För att undvika negativa konsekvenser på semestern är det viktigt att vara medveten om riskerna och som medarbetare även ta ansvar för sin hälsa. Här är några tips:

 • Drick måttligt: Var medveten om hur mycket du dricker och drick inte mer än du tål. Undvik att bli berusad när barnen är med ur alla aspekter.
 • Var försiktig: Var extra försiktig när du deltar i aktiviteter som kan vara farliga om man är berusad, till exempel bad eller sportaktiviteter.
 • Var en förebild: Var en förebild för din omgivning genom att visa en ansvarsfull attityd till alkohol.
 • Sök hjälp:Sök hjälp om du, en medarbetare eller någon annan i din närhet har problem med alkohol. Arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda stöd och hjälp till medarbetare som behöver det.

Sammanfattning

Att dricka alkohol på semestern kan ha negativa konsekvenser för hälsan och arbetslivet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att förebygga och hantera alkoholproblem bland medarbetare enligt svensk lag. Men som arbetstagare har du ett långtgående eget ansvar att se till att inte agera på ett sådant sätt att det kan resultera i konsekvenser som påverkar din hälsa och relationer. Genom att vara medveten om riskerna och ta ansvar för sin egen hälsa kan man ha en säkrare och mer hälsosam semester.  Läs vår artikel om: Varför är rehabilitering en lönsam strategi när det kommer till missbruk på arbetsplatsen!

För mer information och hjälp

Access Duo

Albus Care

1177 Vårdguiden

Alkohollinjen

#alkoholkonsumtion #semester #hälsa #arbetsliv #arbetsgivaransvar #alkoholproblem #riskbruk

Relaterat

 • Uppsägning på grund av sjukdom

  Uppsägning på grund av sjukdom

  Vet du vad som gäller för en uppsägning på grund av sjukdom? Får en sådan uppsägning genomföras? Föreställ dig en situation där en anställd på ett äldreboende, efter en olycka, blir beroende av rullstol. Denna förändring påverkar den anställdes förmåga att vårda patienterna, och behöver nu stöd av en kollega vid varje patientbesök. I denna…

 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

  Psykisk ohälsa i arbetslivet

  – en växande utmaning på våra arbetsplatser I takt med att arbetsmarknaden förändras, där teknologiska framsteg och nya arbetsmetoder ständigt omformar våra arbetsmiljöer, framträder behovet av ett mer effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. På grund av denna utveckling, har även arbetsrelaterade hälsoproblem i Sverige förändrats. Tidigare låg fokus på fysiska hälsoproblem, för att idag vara mer…

 • Alkohol under jul

  Alkohol under jul

  Många av våra svenska traditioner innefattar alkohol under julfirandet. Släkten är på besök, paketen ligger under granen och glöggen står uppdukad. Julen är en tid för avkoppling och njutning, men det är också en tid då alkoholkonsumtionen kan öka. Att en förhöjd alkoholkonsumtion under julledigheten kan leda till negativa konsekvenser för både hälsan som i…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev