AktuelltArbetsmiljöJulstressen – så hanterar du den 
julstressen

Julstressen – så hanterar du den 

Julstressen är idag en akut arbetsmiljörisk som påverkar hälsan negativt hos såväl chefer som medarbetare.

Du som arbetsgivare ansvar för att dina medarbetare mår bra och kan behålla sin produktivitet i arbetet. Medarbetare som upplever stress på jobbet får avsevärt sämre förmåga att problemlösa, samarbeta och klarar inte av att prioritera. Stress påverkar även kreativiteten och vår sociala förmåga. 

Ja, listan kan göras lång. Det är ingen nyhet att långvarig stress ger både psykisk och fysisk ohälsa, vilket går ut över både arbete och privatliv. 

December är generellt den allra stressigaste månaden på arbetsplatser med arbetsuppgifter som ska göras klart innan årsskiftet. Samtidigt som allt som ska hinnas med innan jul ökar kraven på oss i privatlivet. Vi ställer höga krav på oss själva och påverkas ofta av omgivningens förväntningar. 

Veckorna innan jul är det lätt hänt att vi bara fokuserar på allt som bli klart innan jul och det är inte sällan en orimligt lång ”att göra-lista”.

Stressens effekter märks årligen efter julhelgerna. Det senaste decenniet har antalet som sjukskriver sig efter julhelgerna pga. psykisk ohälsa ökat anmärkningsvärt.   

Hur har du det just nu? Är du mitt i slutspurten inför julen och saknar julstämning helt?

För mig är det ett tydligt tecken på att stressresponsen tagit överhand och det är dags att stanna upp. Stanna upp och få kontakt med vår frontallob, den delen av hjärnan som hjälper oss göra medvetna, rationella val. Det kan låta komplicerat, men är väldigt enkelt. 

Låt oss testa det, här och nu. Därefter ska jag ge dig fler tips på hur du kan hjälpa dig själv och andra att hantera stressen inför jul.  

-Men, hoppa inte över att testa det här först! För handen på hjärtat behöver du kanske ta någon minut att stanna upp just precis NU? Nej, inte senare. NU. Okej? Bra.

Testa att bara sitta stilla och ta in omgivningen, vad kan du höra för olika ljud? Beskriv dem för dig själv. Lyft sedan blicken från skärmen, kan du se någon detalj som du inte lagt märke till tidigare? Studera den i några sekunder. 

Svårare än så behöver det faktiskt inte vara att stanna upp och ge dig själv lite mer utrymme och lugn. Använd dig av det du har omkring dig. Om du har en kopp kaffe i handen, ta dig tiden att verkligen känna hur det doftar och smakar. När gjorde du det senast? 

Först när du stannar upp och skiftar fokus (som du gjorde precis) kan du skapa distans till dina tankar och tänka mer rationellt. 

Det är ett bra utgångsläge för att skriva ner allt som behöver fixas och därefter prioritera vad som är viktigast och vad som kan tas bort eller delegeras till någon annan. 

Lika viktigt som att planera och prioritera är det att prata öppet om förväntningar, genom att göra det brukar det visa sig att en del förväntningar som vi tror att andra har på oss inte alls stämmer! Redan då blir förhoppningsvis ”att göra-listan” kortare. 

När det gäller de förväntningar och krav som finns kvar, prata igenom hur vi kan sänka kraven på oss själva. Var hård och samtidigt snäll mot dig själv när du bestämmer vad som trots allt kan tas bort, flyttas fram eller förenklas. De här första tipsen kan appliceras både i arbets- och privatlivet.  

Du som är arbetsgivare eller har en chefsposition kan göra en hel del för att underlätta på arbetsplatsen inför jul. 

Först och främst, att våga vara en förebild som främjar ett sunt och hållbart arbetsklimat, är en förutsättning för att dina medarbetare ska våga göra desamma. Ditt agerande visar vägen.  

Om du är ständigt jäktad, uppkopplad och jobbar när du egentligen ska vara ledig, finns risken att dina medarbetare kommer agera likadant. Det resulterar i att ingen av er får ordentlig återhämtning.   Tillräcklig återhämtning är helt avgörande för att kunna hantera stress och press på ett bra sätt. Stress är inte farligt, det är bristen på återhämtning som gör oss sjuka.    

Ett hälsofrämjande ledarskap är extremt viktigt för att förebygga och hantera ohälsa på arbetsplatsen. Hur ska en chef som själv inte mår bra kunna hjälpa sina medarbetare? 

Här kommer 5 tips på vad du kan göra för att hantera julstressen:

1.     Inför en mjukstartsdag (eller två)
Lägg in en eller flera mötesfria dagar när du är tillbaka efter ledigheten för att planera, jobba ikapp inkorgen och andra uppgifter som skjutits på eller dykt upp. Uppmana dina medarbetare att göra detsamma. Ni kommer bli mer effektiva och få ett helt annat lugn kroppen när ni startar det nya året på det här sättet. 

2.     Ta inte för givet att alla kommer ha en ”fröjdefull jul”
När vi själva är vana vid att ha ett härligt julfirande, är det lätt att ta för givet att alla andra också kommer att ha det. Så är inte alltid fallet, för vissa av våra kollegor kan julen vara en svår tid. Det kan bero på t.ex. konflikter, sjukdom eller ensamhet. Vi vet inte alltid allt och det kan vara bra att ha i bakhuvudet när vi pratar om julen. 

3.     Högtiden stundar, det är hög tid att ”arbets-detoxa”
Föregå med gott exempel genom att ge dig själv förutsättningar för att släppa jobbet under ledigheten. Vad du behöver göra vet du antagligen bäst själv. Krävs det att du lägger undan dator och mobil för att inte frestas att kolla jobbmejlen? Om du trots allt behöver jobba, avgränsa uppgifterna genom att skapa tydliga ramar, för att inte fastna i att jobba mer än du behöver under din ledighet. 

4.     Prioritera pauserna!
När vi känner att vi inte har tid att ta en paus, det är då vi behöver den som bäst. Ofta kör vi på alldeles för intensivt och länge för att sedan bli helt slutkörda efter arbetsdagen, för att inte tala om till julledigheten. Det här behöver vi förbygga genom att ta pauser i tid under arbetsdagen. En arbetsplats där pauserna prioriteras gynnar alla. Det blir bättre stämning, ökad effektivitet och friskare medarbetare. Du som chef kan enkelt bidra genom att köpa fika till pausen eller föreslå en pauspromenad. Vill ni ta en längre promenad kanske ni kan ta det där mötet samtidigt?

5.     ”Örat mot rälsen” – Levla upp din lyhördhet
Med att hålla ”örat mot rälsen” menar jag att du behöver agera i tid för att ha möjlighet att hinna förebygga stressrelaterad ohälsa. I intensiva perioder är det viktigt att som chef vara extra lyhörd och inkännande för hur dina medarbetare mår och hur de har det med arbetsbelastningen. Följ upp ofta, visa uppskattning för det arbete de gör och hjälp dem prioritera om det behövs. Ta dig den tiden, även när du känner att du inte riktigt hinner. Är det så att du känner att du själv inte riktigt hinner finnas där för dina medarbetare, kanske du behöver se över dina egna prioriteringar först.   

Vi vet ju ofta vad vi behöver göra, ändå kan det vara nog så svårt! Kan du börja med att stanna upp lite oftare eller vilket blir ditt första steg?  

Behöver du stöd i att hantera stressen, individuellt eller på din arbetsplats? Kontakta mig.

Ha nu en riktigt god jul och ta hand om varandra!

Lena Massaro, Stresspedagog
lena@stresshanteramera.se

 www.stresshanteramera.se

Relaterat

 • Vad gör ett skyddsombud?

  Vad gör ett skyddsombud?

  Ett skyddsombuds syfte är att arbeta för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men vad gör ett skyddsombud? Den frågan kommer vi besvara i denna artikel. Skyddsombudets uppgift är att upprätthålla en balans mellan produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att agera som en länk mellan arbetsgivare och anställda säkerställer de att arbetsmiljölagen efterlevs och…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev