AktuelltArbetsmiljöUtvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
organisatorisk och social arbetsmiljö

Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

För lite mer än sex år sedan kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Nu har en utvärdering genomförts för att analysera vilken inverkan dessa nya regler har fått. Arbetsmiljöverket har konstaterat mottagandet delvis har varit positivt men att vissa utmaningar även uppdagats.

I utvärderingen framgår det att arbetsmarknadens parter anser att föreskrifterna fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet och likaså är många positivt inställda till att föreskrifterna utgår ifrån ett organisatoriskt perspektiv. Vidare har det även konstaterats att många av de frågor som OSA syftar till att lyfta löses på arbetsplatsen genom dialog mellan arbetsgivare och skyddsombud.

Det råder dock viss förvirring kring hur föreskrifterna ska tillämpas och det finns en variation i tillämpningen beroende på bransch. Detta främst på grund av att det anses svårt att implementera föreskrifterna i det praktiska arbetet, mycket på grund av att föreskrifterna är för generellt uttryckta. Formuleringarna är alltså inte alltid tillräckligt exakta för att arbetsgivare ska veta vad som gäller, exempelvis vid kränkande särbehandling.

En ny utvärdering kommer våren 2023.

Relaterat

 • Vad gör ett skyddsombud?

  Vad gör ett skyddsombud?

  Ett skyddsombuds syfte är att arbeta för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men vad gör ett skyddsombud? Den frågan kommer vi besvara i denna artikel. Skyddsombudets uppgift är att upprätthålla en balans mellan produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att agera som en länk mellan arbetsgivare och anställda säkerställer de att arbetsmiljölagen efterlevs och…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev