AktuelltArbetsrättVisselblåsarlagen

Visselblåsarlagen

Vad behöver jag veta om Visselblåsarlagen? 

Den 25e september 2019 publicerade Europaparlamentet sitt nya direktiv om ”skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten” – även kallat Visselblåsardirektivet

Behovet att ta fram ett gemensamt förhållningssätt gällande skydd för visselblåsare, utlöstes av en rad uppmärksammade visselblåsningar, som exempel kan nämnas Cambridge Analytica, Panama Papers, Barclays som LuxLeaks. 

Därtill var skyddet för visselblåsare mellan EUs medlemsstater spretigt. De flesta länder hade egna lösningar på hur problem kopplat till visselblåsning skulle hanteras. 

Visselblåsarlagen

Vad är ett EU-direktiv? 

EU-förordningar, exempelvis The General Data Protection Regulation (GDPR), har en bindande rättskraft i alla EUs medlemsstater och träder i kraft vid ett fastställt datum. Ikraftträdandet sker unisont i alla länder. 

Ett direktiv specificerar vilket resultat som lagstiftningen måste nå upp till hos varje medlemsstat. Däremot finns en frihet i hur själva införlivandet i den nationella lagstiftningen ska vara. Detta resulterar i att det finns olikheter mellan EUs medlemsstaters lagstiftning kopplat till olika direktiv.

Arbetsgivare läs mer om visselblåsarlagen.

 

Relaterat

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

 • Lojalitetsplikten

  Lojalitetsplikten

  Vad är egentligen den s.k. lojalitetsplikten? Har man rätt att tala fritt om sin chef eller sin arbetsplats på sociala medier eller klaga på sitt jobb till en vän på tunnelbanan? Hur långt stäcker sig skyldigheten att vara lojal mot sin arbetsgivare och vilka skyldigheter har arbetsgivaren själv att förhålla sig till? I denna artikel…

 • Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Praktik är något som kan vara nyttigt både för en arbetssökande och för arbetsgivaren, men vad är egentligen arbetsgivarens ansvar för praktikanter? Syftet med praktik är att en arbetssökande ska få prova på ett arbete med handledning vid sin sida. Oftast utbetalas ingen lön eller ersättning från arbetsgivaren till praktikanten. Det finns olika typer av praktik…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev