AktuelltArbetsrättVisselblåsarsystem

Visselblåsarsystem

Att tänka på inför implementering av ett nytt visselblåsarsystem

När du som företag ska introducera en ny visselblåsarkanal/ rapporteringsmöjlighet första gången är det viktigt att se bredare på frågeställningen. Här spelar företagets/organisationens storlek roll, antal anställda, struktur, sektor, är man en myndighet som lyder under vissa regler, rapporteringsmöjligheter med mera. Att även fundera kring företagets/ organisationens värderingar är även av största vikt.

Rätt företagskultur

Att efterleva de regler, policys och processer som sätts gäller även principen ”att tonen sätt från toppen”. Står högsta ledningen och bakom visselblåsarsystemet? Har mellanchefer förstått sitt ansvar att efterfölja det som krävs av dem – att efterfölja visselblåsarlagen är inte en valmöjlighet utan ett krav! Råder en transparent och tillitsfull företagskultur, där anställde känner sig trygga i att rapportera in avvikelser eller rena felaktigheter? Dessa frågor måste besvaras för att bidra till visselblåsarsystemets framgång!

Att eliminera hinder för genomförande

Så fort diskussioner om införande av ett visselblåsarssystem uppstår kommer även många frågeställningar att framträda och även fördomar! Allt från storebror ser dig till generella tankar kring angiveri och tjallande som lojalitetsbrist med mera. Hos många medarbetare finns en inbyggd rädsla att rapportera oegentligheter precis som hos arbetsgivare som inte förstår fördelen i att ha ett bra visselblåsarsystem.  Ett visselblåsarsystem stärker ett företags etiska företagskultur och ser även till att säkerställa att fel kan rapporteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Detta främjar företagets förtroende både internt som externt. Läs mer om visselblåsarlagen.

Relaterat

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

  Uppsägning på grund av arbetsbrist

  En uppsägning på grund av arbetsbrist är enligt lagstiftningen en uppsägning som inte berör den anställdes personliga prestation eller beteende. Denna situation kan uppstå när företaget skär ner på sin verksamhet, omorganiserar sitt arbete, eller när det sker förändringar i verksamhetens finansiering eller struktur. Dessa förändringar kan leda till att en anställd inte längre behövs…

 • Dina rättigheter under julledigheten – allt du behöver veta 

  Dina rättigheter under julledigheten – allt du behöver veta 

  Julledigheten är en tid för samvaro, reflektion och avkoppling, och många av oss ser fram emot att spendera kvalitetstid med familj och vänner under denna festliga säsong. För att hjälpa dig att planera din julledighet och förstå dina rättigheter som arbetstagare, vill vi på Law:box informera dig om de röda dagarna under jul och nyår,…

 • Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

  Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

  I en tid där arbetslivet ständigt omformas av nya trender, teknologier och arbetsmetoder, står både arbetsgivare och anställda inför en mängd utmaningar. En av de mest grundläggande, men ofta förbisedda aspekterna i denna dynamik är arbetsledningsrätten. Det är arbetsgivarens rätt – och ibland, deras bekymmer – att leda, fördela och kontrollera arbetet. Men var går…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev