AktuelltArbetsrättVisselblåsarsystem

Visselblåsarsystem

Att tänka på inför implementering av ett nytt visselblåsarsystem

När du som företag ska introducera en ny visselblåsarkanal/ rapporteringsmöjlighet första gången är det viktigt att se bredare på frågeställningen. Här spelar företagets/organisationens storlek roll, antal anställda, struktur, sektor, är man en myndighet som lyder under vissa regler, rapporteringsmöjligheter med mera. Att även fundera kring företagets/ organisationens värderingar är även av största vikt.

Rätt företagskultur

Att efterleva de regler, policys och processer som sätts gäller även principen ”att tonen sätt från toppen”. Står högsta ledningen och bakom visselblåsarsystemet? Har mellanchefer förstått sitt ansvar att efterfölja det som krävs av dem – att efterfölja visselblåsarlagen är inte en valmöjlighet utan ett krav! Råder en transparent och tillitsfull företagskultur, där anställde känner sig trygga i att rapportera in avvikelser eller rena felaktigheter? Dessa frågor måste besvaras för att bidra till visselblåsarsystemets framgång!

Att eliminera hinder för genomförande

Så fort diskussioner om införande av ett visselblåsarssystem uppstår kommer även många frågeställningar att framträda och även fördomar! Allt från storebror ser dig till generella tankar kring angiveri och tjallande som lojalitetsbrist med mera. Hos många medarbetare finns en inbyggd rädsla att rapportera oegentligheter precis som hos arbetsgivare som inte förstår fördelen i att ha ett bra visselblåsarsystem.  Ett visselblåsarsystem stärker ett företags etiska företagskultur och ser även till att säkerställa att fel kan rapporteras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Detta främjar företagets förtroende både internt som externt. Läs mer om visselblåsarlagen.

Relaterat

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

 • Lojalitetsplikten

  Lojalitetsplikten

  Vad är egentligen den s.k. lojalitetsplikten? Har man rätt att tala fritt om sin chef eller sin arbetsplats på sociala medier eller klaga på sitt jobb till en vän på tunnelbanan? Hur långt stäcker sig skyldigheten att vara lojal mot sin arbetsgivare och vilka skyldigheter har arbetsgivaren själv att förhålla sig till? I denna artikel…

 • Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Arbetsgivarens ansvar för praktikanter

  Praktik är något som kan vara nyttigt både för en arbetssökande och för arbetsgivaren, men vad är egentligen arbetsgivarens ansvar för praktikanter? Syftet med praktik är att en arbetssökande ska få prova på ett arbete med handledning vid sin sida. Oftast utbetalas ingen lön eller ersättning från arbetsgivaren till praktikanten. Det finns olika typer av praktik…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev