Vad ingår i Lawbox arbetsanpassning & rehab?

Lawbox arbetsanpassning & rehab inkluderar omfattande resurser som stödjer chefer och ledare i hanteringen av rehabilitering och arbetsanpassning.


  • Policys kopplat till rehabilitering, frånvaro, alkohol och droger m.m.
  • Rehabiliteringskarta för chefer
  • Checklistor för chefer i samband med arbetsanpassning och rehabilitering
  • Checklistor på genomförandet av en arbetsanpassning eller rehabilitering
  • Mallar för rehabiliteringssamtal

Law:box arbetsanpassning och rehab inkluderar omfattande resurser som stödjer chefer och ledare i hanteringen av rehabilitering och arbetsanpassning. Bland dessa resurser hittar du policys relaterade till rehabilitering, frånvarohantering, samt hantering av alkohol- och drogrelaterade situationer. Dessa policys är utformade för att ge vägledning och struktur i dessa känsliga ärenden.

En viktig del av boxen är rehabiliteringskartan för chefer, som erbjuder en steg-för-steg-guide för att navigera genom rehabiliteringsprocessen på ett effektivt och medkännande sätt. Denna karta fungerar som en ovärderlig resurs för att förstå och genomföra rehabiliteringsåtgärder.

För att ytterligare stödja chefer i dessa processer inkluderar Law:box arbetsanpassning och rehab detaljerade checklistor. Dessa checklistor är avsedda att användas vid arbetsanpassning och rehabilitering, och de erbjuder en praktisk översikt över nödvändiga steg och åtgärder för att säkerställa en framgångsrik process.

För att garantera att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsprocesserna genomförs korrekt och effektivt, finns även checklistor specifikt utformade för genomförandet av dessa processer. Dessa checklistor är utformade för att ge en omfattande översikt över alla nödvändiga åtgärder och se till att ingenting förbises.

Dessutom innehåller Law:box arbetsanpassning & rehab mallar för rehabiliteringssamtal, vilka ger en strukturerad och professionell ram för dessa ofta känsliga samtal. Mallarna är utformade för att stödja en öppen och konstruktiv dialog mellan chef och medarbetare.

En unik aspekt av Law:box är att alla våra boxar inkluderar tillgång till fack:appen och tjänsten Fråga experterna. Dessa tilläggstjänster erbjuder användarna ytterligare stöd och rådgivning från juridiska experter, vilket säkerställer att alla åtgärder och beslut som tas är i linje med gällande lagar och bästa praxis. Med dessa verktyg och resurser kan chefer hantera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsprocesser med större förtroende och kompetens.