Vad ingår i Lawbox arbetsmiljö?

Law:box arbetsmiljö erbjuder lösningar för hantering och förbättring av arbetsmiljön, som omfattar flera olika verktyg och metoder.


  • Checklistor för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
  • Medarbetarenkäter för gruppklimat, psykisk belastning m.m.
  • Chefsenkäter för lednings- och verksamhetsklimat.
  • Metoder för systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Stresstest.
  • Mallar vid skyddsronder.
  • I alla boxar ingår vår app Fack:app och Fråga juristen

Bland dessa ingår checklistor som är avsedda för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Dessa checklistor hjälper till att bedöma och hantera allt från arbetsplatsens säkerhet och ergonomi till faktorer som påverkar den psykosociala miljön, såsom arbetsbelastning och kommunikation.

För att få en djupare förståelse för arbetsmiljön finns även medarbetarenkäter som fokuserar på gruppklimat och psykisk belastning. Dessa enkäter är viktiga för att identifiera hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö och för att upptäcka eventuella stressfaktorer.

Ett annat viktigt element som Law:box arbetsmiljö erbjuder är metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa metoder är utformade för att hjälpa organisationer att strukturera och systematisera sitt arbetsmiljöarbete, vilket inkluderar regelbunden uppföljning och utvärdering. För att ytterligare stödja medarbetarnas välbefinnande erbjuder Law:box arbetsmiljö även stresstester, som är utformade för att bedöma och hantera stressnivåer på arbetsplatsen.

Mallar vid skyddsronder är också en del av Law:box arbetsmiljö paketet. Dessa mallar ger en strukturerad process för att genomföra skyddsronder och identifiera potentiella risker och säkerhetsproblem på arbetsplatsen.

En unik aspekt av Law:box tjänster är integrationen av fack:appen och tjänsten ”Fråga Juristen”. Fack:appen är ett digitalt verktyg som erbjuder snabb tillgång rådgivning och information relaterad till arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. ”Fråga Juristen” är en tjänst där både medarbetare och ledare kan ställa specifika juridiska frågor relaterade till arbetsmiljön och få professionella svar och råd. Denna kombination av praktiska verktyg och expertstöd gör Law:box till en värdefull resurs för att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö.