AktuelltDomarAnställd avliden på grund av bristande arbetsmiljö!

Anställd avliden på grund av bristande arbetsmiljö!

Det här fallet handlar om en situation som ägde rum den 19 februari 2018. En man arbetade hos Grytnäs Gräv och skulle anlägga en avloppsledning på uppdrag av Hedemora Energi AB. Detta innebar att Grytnäs Gräv hade fått i uppdrag av Hedemora Energi AB att utföra anläggningsarbeten i Hedemora. Det beslutades att ansvaret för arbetsmiljön skulle överlämnas till Grytnäs Gräv, och Hedemora Energi AB hade i samband med uppdragsgivandet även gett Grytnäs Gräv en arbetsmiljöplan där det nämndes att det fanns en risk för ras i schakten. Det som sedan hände var att ena sidan av schaktet plötsligt rasade när mannen arbetade på fyra meters djup. Mannen blev begrav under schaktet och avled på platsen. Efter den tragiska händelsen åtalades Vd:n för Grytnäs Gräv i Falu tingsrätt för att ha begått brott mot arbetsmiljölagen, men han kom sedan att frias.

 

Efter detta överklagades beslutet till Svea hovrätt. Här framfördes det att schaktet som mannen arbetat i var 4 meter djupt och 2,8 meter brett och han var även ensam vid olyckstillfället. Det fanns även en stödkonstruktion som används vid dessa arbeten för att stadga upp jorden som inte användes. Hovrätten menade att faktumet att denna stödkonstruktion inte använts när mannen arbetade på sättet han gjorde stred mot både den arbetsmiljöplan som Hedemora Energi AB skrivit och mot arbetsmiljölagen. Hovrätten menade även att detta inte var arbetstagarna som arbetade i schaktets ansvar då man antog att dessa inte fått tillräcklig information om riskerna. Även detta går emot arbetsmiljölagen då arbetsgivaren måste informera arbetstagaren om risker som denna.

 

Faktumet att det var en arbetsledare som undertecknat arbetsmiljöplanen och inte Vd:n diskuterades även. Här fastslog hovrätten att bara för att arbetsledaren skrivit på arbetsmiljöplanen innebär detta inte att ansvaret automatiskt delegerats till denne. Detta innebär att Vd:n fortfarande bar ansvaret.

 

Hovrätten fastslog att Vd:n inte sett till att skyddsutrustningen användes, inte heller hade han försäkrat sig om att arbetstagarna var informerade om de risker som arbetet innebar. Baserat på detta beslutade hovrätten att Vd:n skulle komma att dömas för arbetsmiljöbrott, vilket innebar att hovrätten ändrade tingsrättens dom. Dock dömdes Vd:n inte till några grova brott eftersom det inte fanns anledning att tro att han skulle begå brott igen, därför blev straffet villkorlig dom och 80 dagsböter.

Företaget Grytnäs Gräv dömdes även till en företagsbot om en miljon kronor.

Relaterat

 • AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  Detta är en orefererad dom gällande olovlig frånvaro som grund för uppsägning. Domen är av intresse då den belyser vikten av att ha en tydlig kommunikation vad som gäller vid ledighet samt vad som sker om olovlig frånvaro föreligger.  Bakgrund till tvisten  Tvisten rör en uppsägning från en transportfirma (bolaget) som anställde arbetstagaren S.A. i…

 • EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolens avgörande om policy mot religösa yttranden I november 2023 avkunnade EU-domstolen en dom som prövade frågan om indirekt diskriminering och berörde ett förbud mot viss form av klädsel på en arbetsplats inom den offentliga sektorn. Syftet med förbudet var att eftersträva neutralitet bland personalen. EU-domstolen prövade denna fråga i relation till ett EU-direktiv som…

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev