AktuelltDomarArbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning.

Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen medan den var i rörelse. Det var dock rutin att göra det ändå och det berodde på den tidspress som fanns vid av- och pålastning. Skulle arbetsgruppen missa tidsintervallet blev de inkallade till chefen för att förklara sig.

2013 skedde en liknande olycka som i år där en person vistades på lastplanet medan det sänktes ner och fastnade. Olyckan resulterade inte några skador och det togs fram nya arbetsinstruktioner 2015 för hur arbetet ska gå till på järnvägen.

Hur gick olyckan till?

I år när en liknande olycka inträffade igen skadades en kvinna allvarligt. Olyckan skedde genom att kvinnan skulle lasta av en bil och befann sig inuti tågvagnen. Först tömdes det nedre planet och sedan sänktes plattformen ner. Personen som sänkte ned plattformen befann sig utanför tågvagnen och kunde inte se vad som skedde på insidan. Kvinnan som skadades befann sig i vagnen under nedsänkningen, trots att det inte var tillåtet. Hennes hår fastnade i en av lyftskruvarna vilket resulterade i att hår, ett öra och en del av svålen slets av.

Kvinnan opererades i 23 timmar och låg nedsövd i tio dagar. Det saknas hår på hennes huvud än idag och det är enligt henne mycket besvärande. Anledningen till att hon befann sig i vagnen var den tidspress som fanns och den bristande arbetsledningen.

Vad säger företaget om olyckan?

Företaget Axess säger att den skadade kvinnan var informerad om riskerna och får själv ta ansvaret för olyckan. Efter olyckan har de infört tydligare instruktioner och medarbetarna får inte befinna sig i vagnen när den sänks ner eller upp.

Vad säger Arbetsmiljöverket som företräder kvinnan om olyckan?

Efter olyckan har Arbetsmiljöverket varit på arbetsplatsen och undersökt rutinerna. Arbetsmiljöverket menar att det inte finns några rutiner eller instruktioner om att anställda inte får befinna sig i vagnarna under av- och pålastning. Inspektionen ledde till ett förbud så länge risken för att anställda kan fastna i rörliga delar är kvar.

Tingsrättens bedömning

Det är enligt Tingsrätten tydligt att vagnarna med rörliga delar inneburit en fara för de anställda. Anställda har också hört talas om riskerna men inte fått instruktioner om hur riskerna undviks.

Tingsrätten menar att en anledning till att instruktionerna varit tveksamma är att arbetsledarna varierat från dag till dag. Det här är alltså en mycket allvarlig brist i arbetsmiljön och det underbyggs med ett resonemang om att en liknande olycka inträffat tidigare.

Skadorna på kvinnan har varit mycket allvarliga och tingsrätten går på det som åklagaren lagt fram. Tingsrätten dömer att Axess ska betala 1 000 000 kronor som sanktionsavgift.

Axess har överklagat domen till hovrätten som nu väntar på ett avgörande.

Relaterat

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

 • Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 56/16 om sexuella trakasserier

  Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 56/16 om sexuella trakasserier

  Detta är en granskning av Arbetsdomstolens dom 56/16 om sexuella trakasserier. Målet rör frågan huruvida de handlingar och beteenden som utförts utgör sexuella trakasserier, och om dessa trakasserier är något som arbetsgivaren kan hållas ansvarig för enligt diskrimineringslagen. Bakgrund S.Å. anställdes vid Nya Möllers Bageri & Konditori AB och påstår sig ha utsatts för sexuella…

 • Avgörande från HD angående personalliggare och GDPR vid tvist

  Avgörande från HD angående personalliggare och GDPR vid tvist

  Inledning Högsta domstolen kom i december med ett beslut rörande en elektronisk personalliggare som enligt lag ska finnas på byggarbetsplatser, och huruvida denna skulle göras tillgänglig för motparten vid en tvist. Högsta domstolen ändrade till viss del hovrättens domslut, och avgjorde, i enlighet med hovrätten att personalliggaren ska göras tillgänglig för motparten vid en tvist.…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev