AktuelltDomarArbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

Arbetsplatsolycka resulterad i ett bortslitet öra

I januari 2020 började en kvinna arbeta hos Axess i Södertälje hamn via ett bemanningsföretag. Hennes arbetsuppgifter var bland annat att lasta på och av bilar från tåg och båtar. På tågen fanns det två våningar, varav den övre sänktes ner vid av- och pålastning.

Det var tydligt att anställda inte skulle kliva på övervåningen medan den var i rörelse. Det var dock rutin att göra det ändå och det berodde på den tidspress som fanns vid av- och pålastning. Skulle arbetsgruppen missa tidsintervallet blev de inkallade till chefen för att förklara sig.

2013 skedde en liknande olycka som i år där en person vistades på lastplanet medan det sänktes ner och fastnade. Olyckan resulterade inte några skador och det togs fram nya arbetsinstruktioner 2015 för hur arbetet ska gå till på järnvägen.

Hur gick olyckan till?

I år när en liknande olycka inträffade igen skadades en kvinna allvarligt. Olyckan skedde genom att kvinnan skulle lasta av en bil och befann sig inuti tågvagnen. Först tömdes det nedre planet och sedan sänktes plattformen ner. Personen som sänkte ned plattformen befann sig utanför tågvagnen och kunde inte se vad som skedde på insidan. Kvinnan som skadades befann sig i vagnen under nedsänkningen, trots att det inte var tillåtet. Hennes hår fastnade i en av lyftskruvarna vilket resulterade i att hår, ett öra och en del av svålen slets av.

Kvinnan opererades i 23 timmar och låg nedsövd i tio dagar. Det saknas hår på hennes huvud än idag och det är enligt henne mycket besvärande. Anledningen till att hon befann sig i vagnen var den tidspress som fanns och den bristande arbetsledningen.

Vad säger företaget om olyckan?

Företaget Axess säger att den skadade kvinnan var informerad om riskerna och får själv ta ansvaret för olyckan. Efter olyckan har de infört tydligare instruktioner och medarbetarna får inte befinna sig i vagnen när den sänks ner eller upp.

Vad säger Arbetsmiljöverket som företräder kvinnan om olyckan?

Efter olyckan har Arbetsmiljöverket varit på arbetsplatsen och undersökt rutinerna. Arbetsmiljöverket menar att det inte finns några rutiner eller instruktioner om att anställda inte får befinna sig i vagnarna under av- och pålastning. Inspektionen ledde till ett förbud så länge risken för att anställda kan fastna i rörliga delar är kvar.

Tingsrättens bedömning

Det är enligt Tingsrätten tydligt att vagnarna med rörliga delar inneburit en fara för de anställda. Anställda har också hört talas om riskerna men inte fått instruktioner om hur riskerna undviks.

Tingsrätten menar att en anledning till att instruktionerna varit tveksamma är att arbetsledarna varierat från dag till dag. Det här är alltså en mycket allvarlig brist i arbetsmiljön och det underbyggs med ett resonemang om att en liknande olycka inträffat tidigare.

Skadorna på kvinnan har varit mycket allvarliga och tingsrätten går på det som åklagaren lagt fram. Tingsrätten dömer att Axess ska betala 1 000 000 kronor som sanktionsavgift.

Axess har överklagat domen till hovrätten som nu väntar på ett avgörande.

Relaterat

 • AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  AD 2024/ 34 – 2,5 veckors olovlig frånvaro tillräckligt för uppsägning enligt AD 

  Detta är en orefererad dom gällande olovlig frånvaro som grund för uppsägning. Domen är av intresse då den belyser vikten av att ha en tydlig kommunikation vad som gäller vid ledighet samt vad som sker om olovlig frånvaro föreligger.  Bakgrund till tvisten  Tvisten rör en uppsägning från en transportfirma (bolaget) som anställde arbetstagaren S.A. i…

 • EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolen gällande indirekt diskriminering

  EU-domstolens avgörande om policy mot religösa yttranden I november 2023 avkunnade EU-domstolen en dom som prövade frågan om indirekt diskriminering och berörde ett förbud mot viss form av klädsel på en arbetsplats inom den offentliga sektorn. Syftet med förbudet var att eftersträva neutralitet bland personalen. EU-domstolen prövade denna fråga i relation till ett EU-direktiv som…

 • Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Förbud mot att bära slöja i arbetet bedöms ej vara diskriminering – AD 2023 nr 71

  Målet AD 2023 nr. 71 behandlades frågan om ett förbud mot att bära slöja bedömdes vara diskriminering eller inte. I målet upplevde en arbetstagare sig diskriminerad på grund av religion och kön då hon av arbetsgivaren hindrades från att bära slöja, en muslimsk huvudduk, i tjänsten. Arbetsgivaren hänvisade till företagets neutralitetspolicy som förbjuder bland annat…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev