AktuelltNyheterFörfalskad uppsägning

Förfalskad uppsägning

30 augusti 2022

I augusti publicerade byggnads en artikel på sin hemsida gällande en förfalskad uppsägning av en byggjobbare.

Den anställde, som i artikeln kallades för Lars, upptäckte när kan skulle komma tillbaka till jobbet efter en längre sjukskrivning att han inte längre hade någon anställning. Han blev informerad om att han själv sagt upp sig och att hans arbetsgivare hade papper på det med Lars underskrift.

Lars sa följande om situationen:

 • Jag hade krav till dem på 150 000 kr för innestående löner och semester och ville ha det löst innan jag gick tillbaka i tjänst. De bokade fyra möten med mig och avbokade samtliga av olika anledningar. Dagen min sjukskrivning gick ut åkte jag till kontoret. Men det var ingen där.

Efter detta kontaktade Lars Byggnads (dvs fackförbundet) som inledde en dialog med företaget. Två dagar innan det avtalade mötet fick Byggnads uppsägningen med Lars namnteckning på, trots att Lars säger att han aldrig har undertecknat något sådant papper.

Byggnads frågade Lars varifrån bolaget kan ha fått hans underskrift, Lars svarade:

 • Jag har ju skrivit under massor av varuleveranser, orderbekräftelser och så vidare. Förmodligen har de scannat in min namnteckning från ett annat dokument och klistrat in i det här dokumentet.

Bolaget motsätter sig detta och menar att de inte har förfalskat Lars underskrift. Byggnads står dock fast vid detta påstående och menar att det finns bevisning som stödjer det faktum att bolaget ska ha förfalskat underskriften, bland annat diskussioner som tydligt visar att han inte sagt upp sig vid det datumet.
Lars beslutade efter detta att polisanmäla händelsen, utöver detta har även byggnads lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Inget datum är ännu satt för rättegången i Arbetsdomstolen.

Lars heter egentligen något annat.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev