AktuelltNyheterLärare utsätts för våld och hot

Lärare utsätts för våld och hot

8 november 2022/063823

Situationen för lärarna i Kungälvs kommun har nu blivit så kritisk att de är rädda för att gå till jobbet. Lärarförbundets skyddsombud skrev följande:

”I tillbud beskrivs otillräcklighet, stress, obehag till följd av slag, sparkar, skallningar, hot om våld, dödshot mot personal samt personals familjemedlemmar, våld med tillhyggen och elever som spottar på personal.”

Vidare hävdar skyddsombudet att lärarna saknar stöd från ledningen trots att problemen har funnits länge. Nu kräver skyddsombudet en undersökning av lärarnas arbetsmiljö och de risker de tar i jobbet. Lärarna som utsätts för hot och våld måste få möjlighet till stöd och hjälp för att hantera detta trauma. Därmed måste en handlingsplan tas fram för vad som måste göras och alla anställda måste även få utbildning i att möta barn och unga som utsätter dem för våld.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev