AktuelltNyheterVi presenterar: Law:box arbetsanpassning och rehab
law:box arbetsanpassning och rehab

Vi presenterar: Law:box arbetsanpassning och rehab

Under vår vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:box och idag presenterar vi Law:box arbetsanpassning och rehab!

Law:box arbetsanpassning och rehab inkluderar omfattande resurser som stödjer chefer och ledare i hanteringen av rehabilitering och arbetsanpassning. Bland dessa resurser hittar du policys relaterade till rehabilitering, frånvarohantering, samt hantering av alkohol- och drogrelaterade situationer. Dessa policys är utformade för att ge vägledning och struktur i dessa känsliga ärenden.

En viktig del av boxen är rehabiliteringskartan för chefer, som erbjuder en steg-för-steg-guide för att navigera genom rehabiliteringsprocessen på ett effektivt och medkännande sätt. Denna karta fungerar som en ovärderlig resurs för att förstå och genomföra rehabiliteringsåtgärder.

För att ytterligare stödja chefer i dessa processer inkluderar Law:box arbetsanpassning och rehab detaljerade checklistor. Dessa checklistor är avsedda att användas vid arbetsanpassning och rehabilitering, och de erbjuder en praktisk översikt över nödvändiga steg och åtgärder för att säkerställa en framgångsrik process.

För att garantera att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsprocesserna genomförs korrekt och effektivt, finns även checklistor specifikt utformade för genomförandet av dessa processer. Dessa checklistor är utformade för att ge en omfattande översikt över alla nödvändiga åtgärder och se till att ingenting förbises.

Dessutom innehåller Law:box arbetsanpassning & rehab mallar för rehabiliteringssamtal, vilka ger en strukturerad och professionell ram för dessa ofta känsliga samtal. Mallarna är utformade för att stödja en öppen och konstruktiv dialog mellan chef och medarbetare.

En unik aspekt av Law:box är att alla våra boxar inkluderar tillgång till fack:appen och tjänsten Fråga experterna. Dessa tilläggstjänster erbjuder användarna ytterligare stöd och rådgivning från juridiska experter, vilket säkerställer att alla åtgärder och beslut som tas är i linje med gällande lagar och bästa praxis. Med dessa verktyg och resurser kan chefer hantera arbetsanpassnings- och rehabiliteringsprocesser med större förtroende och kompetens.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev