AktuelltNyheterVi presenterar: Law:box arbetsmiljö
lawbox arbetsmiljö

Vi presenterar: Law:box arbetsmiljö

Under vår vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:box och idag presenterar vi Law:box arbetsmiljö.

Law:box arbetsmiljö erbjuder lösningar för hantering och förbättring av arbetsmiljön, som omfattar flera olika verktyg och metoder.

Bland dessa ingår checklistor som är avsedda för både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Dessa checklistor hjälper till att bedöma och hantera allt från arbetsplatsens säkerhet och ergonomi till faktorer som påverkar den psykosociala miljön, såsom arbetsbelastning och kommunikation.

För att få en djupare förståelse för arbetsmiljön finns även medarbetarenkäter som fokuserar på gruppklimat och psykisk belastning. Dessa enkäter är viktiga för att identifiera hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö och för att upptäcka eventuella stressfaktorer.

Ett annat viktigt element som Law:box arbetsmiljö erbjuder är metoder för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa metoder är utformade för att hjälpa organisationer att strukturera och systematisera sitt arbetsmiljöarbete, vilket inkluderar regelbunden uppföljning och utvärdering. För att ytterligare stödja medarbetarnas välbefinnande erbjuder Law:box arbetsmiljö även stresstester, som är utformade för att bedöma och hantera stressnivåer på arbetsplatsen.

Mallar vid skyddsronder är också en del av Law:box arbetsmiljö paketet. Dessa mallar ger en strukturerad process för att genomföra skyddsronder och identifiera potentiella risker och säkerhetsproblem på arbetsplatsen.

En unik aspekt av Law:box tjänster är integrationen av fack:appen och tjänsten ”Fråga Juristen”. Fack:appen är ett digitalt verktyg som erbjuder snabb tillgång rådgivning och information relaterad till arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. ”Fråga Juristen” är en tjänst där både medarbetare och ledare kan ställa specifika juridiska frågor relaterade till arbetsmiljön och få professionella svar och råd. Denna kombination av praktiska verktyg och expertstöd gör Law:box till en värdefull resurs för att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihet i arbetslivet

  Yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen är tre av Sveriges grundlagar som tillsammans bildar vad vi brukar referera till som yttrandefrihet. Detta innebär att varje svensk medborgare har frihet att gentemot stat, kommun och region (i lagtexten kallas detta för det allmänna) i tal, skrift och bild eller på annat sätt meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev