AktuelltNyheterVi presenterar: Law:Box Arbetsrätt
lawbox arbetsrätt

Vi presenterar: Law:Box Arbetsrätt

Under vintern lanserar vi våra abonnemang inom Law:Box och idag presenterar vi Law:Box Arbetsrätt.

Vad ingår i Law:Box Arbetsrätt?

Law:Box Arbetsrätt är ett omfattande verktyg utformat för att förenkla och effektivisera hanteringen av arbetsrättsliga frågor inom en organisation. Boxen är optimal för dig som chef eller HR-ansvarig som behöver ett extra stöd i din hantering av arbetsrättsliga frågor. 

Bland verktygen finns bland annat en omfattande checklista för arbetsvillkor, som täcker allt från arbetstider och löner till semester, arbetsmiljö och jämställdhetsaspekter. Denna checklista är en ovärderlig resurs för arbetsgivare som vill försäkra sig om att de uppfyller alla nödvändiga arbetsrättsliga krav och standarder.

För att underlätta förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), tillhandahåller Law:Box Arbetsrätt också praktiska mallar och checklistor. Dessa verktyg är utformade för att säkerställa att arbetsgivare är väl förberedda inför förhandlingar med fackföreningar, och inkluderar alla relevanta diskussionspunkter och överenskommelser.

När det gäller processer som uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, erbjuder boxen detaljerade processkartor. Dessa kartor guidar arbetsgivare genom både de juridiska och praktiska aspekterna av dessa processer, och säkerställer att allt sker i enlighet med gällande lagar och regler.

För att förenkla anställningsprocesser, innehåller Law:Box Arbetsrätt även en samling färdiga anställningsavtal och tidrapporteringsmallar. Dessa mallar är anpassningsbara till specifika behov och bidrar till att standardisera processerna för anställning och tidrapportering.

I de situationer där en anställd behöver kvitta en skuld mot sin lön, erbjuder Law:Box Arbetsrätt även mallar för kvittningsmedgivande. Dessa mallar säkerställer att sådana arrangemang hanteras korrekt och enligt gällande lagar.

Slutligen inkluderar Law:Box Arbetsrätt också en rad olika policies, som till exempel en föräldraledighetspolicy. Dessa dokument är centrala för att etablera riktlinjer och förfaranden inom en organisation, och garanterar att företaget följer lagstiftningen och stöder sina anställdas rättigheter och välbefinnande.

Till sist,

Law:Box Arbetsrätt inkluderar även tillgång till fack:appen och tjänsten Fråga Juristen. Fack:appen ger användarna möjlighet att snabbt och enkelt få tillgång till relevant facklig information, medan Fråga Juristen erbjuder professionell juridisk rådgivning för att hantera mer komplexa arbetsrättsliga frågor. Detta innebär att användare av Law:Box Arbetsrätt har tillgång till expertstöd och resurser som behövs för att navigera i arbetsrättens ofta komplicerade landskap.

Vill du teckna ett abonnemang?

Kontakta oss på info@lawbox.se om du redan idag vill teckna ditt abonnemang så hjälper vi dig!

Relaterat

 • Säsongsanställning

  Säsongsanställning

  Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som är specifik för arbeten som endast är genomförbara under vissa perioder av året, till följd av årstidernas variationer. Enligt 5 § 3 p. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) regleras säsongsanställning på samma sätt som en tidsbegränsad anställning. Varaktigheten på en säsongsanställning kan skifta från ett år till ett…

 • Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Nya könslagen – Hur påverkas arbetslivet?

  Den 17 april 2024 röstade riksdagen igenom den nya könslagen – en ny lag om könstillhörighet. Lagen ska underlätta för könsbyte och bland annat sänka åldersgränsen för ändring av juridiskt kön från 18 till 16 år. Det kommer inte heller längre krävas ett godkännande från Socialstyrelsen för att få genomgå kirurgiska ingrepp som det tidigare…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev