Arbetsmiljö

Artiklar relaterat till

Arbetsmiljö

 • Vad gör ett skyddsombud?

  Vad gör ett skyddsombud?

  Ett skyddsombuds syfte är att arbeta för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, men vad gör ett skyddsombud? Den frågan kommer vi besvara i denna artikel. Skyddsombudets uppgift är att upprätthålla en balans mellan produktivitet och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom att agera som en länk mellan arbetsgivare och anställda säkerställer de att arbetsmiljölagen efterlevs och…

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur – hur ska du förbereda verksamheten!

  Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur, som offentliggjordes den 15 september 2023 och träder i kraft den 1 januari 2025, markerar en betydande omvandling av Sveriges arbetsmiljölagstiftning. Denna omstrukturering syftar till att förenkla och tydliggöra regelverket, göra det mer tillgängligt och anpassat till det moderna arbetslivets behov. Genom att minska antalet föreskrifter från 67 till 15 skapas en…

 • Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen – en lönsam investering

  Att arbeta förebyggande som främjande för att skapa en god arbetsmiljö är inte bara en fråga om god vilja utan en nödvändighet för att vara en attraktiv arbetsgivare men också ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Med stigande kostnader för sjukfrånvaro och en ökning av psykisk ohälsa bland anställda visar ny forskning och statistik på ett stort…

 • Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

  Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och hur omsätts det egentligen i praktiken? I det svenska arbetslivet med ett starkt engagemang för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, är begreppet systematiskt arbetsmiljöarbete en central del. Systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara en juridisk skyldighet utan också en strategisk metod för att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö. Det omfattar en…

 • Psykisk ohälsa i arbetslivet

  Psykisk ohälsa i arbetslivet

  – en växande utmaning på våra arbetsplatser I takt med att arbetsmarknaden förändras, där teknologiska framsteg och nya arbetsmetoder ständigt omformar våra arbetsmiljöer, framträder behovet av ett mer effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. På grund av denna utveckling, har även arbetsrelaterade hälsoproblem i Sverige förändrats. Tidigare låg fokus på fysiska hälsoproblem, för att idag vara mer…

 • Julrelaterad stress

  Julrelaterad stress

  I dagens arbetsliv utgör julrelaterad stress en allvarlig risk för arbetsmiljön, vilken negativt påverkar både chefer och anställdas välbefinnande. Som arbetsgivare bär du ansvaret för att dina anställda känner sig välmående och fortsätter vara produktiva i sitt arbete. De anställda som upplever stress på jobbet har betydligt sämre förmåga att lösa problem, samarbeta och prioritera…

 • Att tänka på inför julfesten med jobbet

  Att tänka på inför julfesten med jobbet

  Julen är en tid för glädje, samhörighet och firande, och det inkluderar även julfester med kollegorna på arbetsplatsen. Dessa fester kan vara ett utmärkt tillfälle att stärka arbetsrelationer och sätta av tid för avkoppling. Men det är också en tid då både arbetsgivare och arbetstagare bör vara medvetna om sina ansvar och agera på ett…

 • Distansarbete under jul

  Distansarbete under jul

  Distansarbete lockar fler och fler när mörkret faller och julen närmar sig. Möjligheten att jobba hemifrån eller på andra platser erbjuder flexibilitet, men det är inte utan utmaningar. Även om distansarbete har sina fördelar, finns det risker, särskilt när det gäller arbetstagarnas psykiska hälsa och sociala relationer. Svårigheter med distansarbete Distansarbete är en relativt ny…

 • Bondgården flyttar in: Arbetsmiljörisker vid arbete med djur

  Bondgården flyttar in: Arbetsmiljörisker vid arbete med djur

  Nu när kylan börjar krypa sig på innebär det också nya arbetsmiljörisker vid arbete med djur, eftersom det är läge för vissa djur att flytta in under tak och in i värmen. När djuren flyttas in i stall och mindre utrymmen, förändras arbetsmiljön dramatiskt, vilket kan leda till ökade risker för olyckor och skador. Även…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev