Arbetsmiljö

Artiklar relaterat till

Arbetsmiljö

 • Särskilda risker vintertid

  Särskilda risker vintertid

  När temperaturen sjunker och dagarna blir kortare, uppstår unika utmaningar i arbetsmiljön. Risker vintertid är något varje arbetsgivare bör beakta eftersom riskerna för arbetstagare ökar särskilt under vintermånaderna. Detta ställer högre krav på arbetsgivarens ansvar för en säker och hälsosam arbetsmiljö. I denna artikel, som är dag 1 utav Law:box julkalander kommer vi att gå…

 • Skyddsrond – ett lagstadgat krav!

  Skyddsrond – ett lagstadgat krav!

  En god arbetsmiljö är en viktig faktor för att medarbetarna ska hålla sig friska och fria från skador och ohälsa. Det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen och därmed det största ansvaret i att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns många olika sätt att undersöka arbetsmiljön, om den…

 • Arbetsplatsolyckor vid arbete med djur – vad ska arbetsgivare och anställda tänka på?

  Arbetsplatsolyckor vid arbete med djur – vad ska arbetsgivare och anställda tänka på?

  Varje år sker det flertalet allvarliga arbetsplatsolyckor där både vilda djur och tamdjur är orsaken bakom skadorna. Olyckorna är oftast allvarliga, vissa med dödlig utgång, och inträffar inom flertalet branscher så som jordbruk, veterinärverksamhet, djurparker, ridsport samt tull- och polisverksamhet. Vid arbete med djur är det viktigt att arbetsgivare är noggranna med det systematiska arbetsmiljöarbetet och…

 • Den digitala arbetsmiljön

  Den digitala arbetsmiljön

  Hur skapar vi hjärnvänliga arbetsplatser i en digital värld Det hybrida arbetssättet är här för att stanna och med det kommer nya utmaningar kopplade till den digitala arbetsmiljön och arbetssätt. Tack vare digitaliseringen kan vi nu strukturera och utföra arbetsuppgifter utifrån nya och många gånger innovativa arbetssätt. Att vi öppnar dörren till nya arbetsvägar, medför…

 • Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  Smarta steg för att skapa en bättre digital arbetsmiljö

  För att motverka digital stress i arbetsmiljön rekommenderas regelbundna skärmpauser, utbildning om digital hälsa, och flexibla arbetstider. Ergonomiska arbetsplatser, tydliga arbetsmål, begränsning av uppkoppling efter arbetstid, och en kultur av öppen kommunikation är också viktiga. Fokus bör ligga på kvalitetsarbete snarare än ständig online-närvaro, och regelbunden feedback och fysisk aktivitet uppmuntras för att minska stress…

 • Att befinna sig i gränslandet mellan sjukdom och arbete

  Att befinna sig i gränslandet mellan sjukdom och arbete

  Att balansera mellan känslan av att inte må bra mentalt och att vilja leverera på sitt arbete är en komplex utmaning för alla parter. Att situationen är svår och krävande för den som drabbats är inte svårt att förstå, då det många gånger saknas självinsikt att det snart tippar över. Men även från ett arbetsgivarperspektiv…

 • Vikten av en god arbetsmiljö

  Vikten av en god arbetsmiljö

  En av arbetsrättens viktigaste delar är regelverket beträffande arbetsmiljö. Det är arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) som reglerar de skyldigheter som en arbetsgivare och andra skyddsansvariga har för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Begreppet arbetsmiljö är brett och kan förklaras till att omfatta i princip allt som avser att skydda arbetstagarna från ohälsa och skador…

 • Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

  Utvärdering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

  För lite mer än sex år sedan kom nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) med fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Nu har en utvärdering genomförts för att analysera vilken inverkan dessa nya regler har fått.

 • Julstressen – så hanterar du den 

  Julstressen – så hanterar du den 

  Julstressen är idag en akut arbetsmiljörisk som påverkar hälsan negativt hos såväl chefer som medarbetare. Du som arbetsgivare ansvar för att dina medarbetare mår bra och kan behålla sin produktivitet i arbetet. Medarbetare som upplever stress på jobbet får avsevärt sämre förmåga att problemlösa, samarbeta och klarar inte av att prioritera. Stress påverkar även kreativiteten…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev