Arbetsmiljö

Artiklar relaterat till

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljö lagar

  Arbetsmiljö lagar

  Arbetsmiljöregleringens tillkomstoch utveckling ur ett historiskt perspektiv Vi har sedan lång tid tillbaka haft lagar och regler som hanterar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för att uppnå en god arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Bland de tidigaste av dessa regleringar kan landslagslagarna nämnas. Redan 1303 framfördes att en person inte hade rätt…

 • Vad är arbetsmiljölagen?

  Vad är arbetsmiljölagen?

  Genom arbetsmiljölagen (1977:1160) har arbetsgivaren ett ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, Arbetsmiljölagen 2 kap §3. Utöver detta ligger det på arbetsgivarens ansvar att arbeta med systematiskt med arbetsmiljön och se till att arbetet går att genomföra i en sund och säker arbetsmiljö, 2:2 AML. Hur kan Fack:appen hjälpa dig i ditt systematiska…

 • Fler och fler arbetsmiljöbrott lagförs

  Fler och fler arbetsmiljöbrott lagförs

  14 november 2022 Ungefär en person varje vecka dör på jobbet i Sverige och många fler skadas eller blir sjuka på sin arbetsplats. De flesta dödsolyckor sker inom transport, jordbruk, magasinering, byggbranschen och tillverkning. För att motverka dessa arbetsmiljöproblem inleddes för en tid sedan ett utvecklat samarbete mellan polisen, Åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Den 14:e november…

 • Vikten av att följa AFS 2015:4 OSA

  Vikten av att följa AFS 2015:4 OSA

  Söderköpings kommun fick av Arbetsmiljöverket, i augusti 2019, ett vitesföreläggande och krav på att samtliga arbetsplatser inom socialförvaltningen skulle genomlysas utifrån AFS 2015:4. Kraven som ställdes var att kommunen skulle genomföra riskbedömningar, hur bl a arbetstidens förläggning kan påverka medarbetarnas hälsa. Särskilt fokus skulle läggas på arbetets innehåll samt hur kraven som ställs på arbetstagarna…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev