Arbetsrätt

Artiklar relaterat till

Arbetsrätt

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

  Uppsägning på grund av arbetsbrist

  En uppsägning på grund av arbetsbrist är enligt lagstiftningen en uppsägning som inte berör den anställdes personliga prestation eller beteende. Denna situation kan uppstå när företaget skär ner på sin verksamhet, omorganiserar sitt arbete, eller när det sker förändringar i verksamhetens finansiering eller struktur. Dessa förändringar kan leda till att en anställd inte längre behövs…

 • Dina rättigheter under julledigheten – allt du behöver veta 

  Dina rättigheter under julledigheten – allt du behöver veta 

  Julledigheten är en tid för samvaro, reflektion och avkoppling, och många av oss ser fram emot att spendera kvalitetstid med familj och vänner under denna festliga säsong. För att hjälpa dig att planera din julledighet och förstå dina rättigheter som arbetstagare, vill vi på Law:box informera dig om de röda dagarna under jul och nyår,…

 • Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

  Arbetsledningsrätten: Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet 

  I en tid där arbetslivet ständigt omformas av nya trender, teknologier och arbetsmetoder, står både arbetsgivare och anställda inför en mängd utmaningar. En av de mest grundläggande, men ofta förbisedda aspekterna i denna dynamik är arbetsledningsrätten. Det är arbetsgivarens rätt – och ibland, deras bekymmer – att leda, fördela och kontrollera arbetet. Men var går…

 • Primär och sekundär förhandlingsskyldighet

  Primär och sekundär förhandlingsskyldighet

  Skyldigheten och rättigheten att förhandla Inom arbetsrätten finns vissa skyldigheter för arbetsgivaren att förhandla vid förändring av arbetet eller verksamheten. Det är något som brukar kalla för medbestämmandeförhandling. Reglerna om förhandlingsskyldighet finns i lagen (1076:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och innehåller bestämmelser om dels en primär förhandlingsskyldighet, dels en sekundär förhandlingsskyldighet. Nedan går vi…

 • Vad är en tillsvidareanställning?

  Vad är en tillsvidareanställning?

  Vad innebär det att ett anställningsavtal är tills vidare? En tillsvidareanställning är den vanligaste typen av anställning i Sverige och innebär att anställningen fortsätter tills den anställde själv väljer att säga upp sig, eller arbetsgivaren avslutar anställningen. Det finns därmed ingen fast tidsram för anställningen, som det kan finnas vid en tidsbegränsad anställning. För tillsvidareanställda…

 • Arbetsgivarens lojalitetsplikt

  Arbetsgivarens lojalitetsplikt

  Arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot anställda med skyddad identitet inkluderar att värna om deras intressen, skydda känslig information och följa lagar som GDPR och Arbetsmiljölagen. Brott mot lojalitetsplikten kan få allvarliga konsekvenser för arbetsgivare. Skyddad identitet omfattar olika nivåer av sekretess, från sekretessmarkering till fingerade personuppgifter, och kräver att arbetsgivare implementerar tydliga säkerhetsåtgärder samt utbildar chefer och…

 • Visselblåsarlagen – Förbered din verksamhet

  Visselblåsarlagen – Förbered din verksamhet

  I en värld där förtroendet för företag och institutioner ständigt ifrågasätts, har visselblåsare blivit samhällets osynliga hjältar. De vågar stå upp och rapportera om orättvisor och missförhållanden, ofta med risk för egen del. Nu är en ny visselblåsarlag på plats i EU, vilket påverkar hundratals verksamheter och tusentals anställda över hela Sverige. Från och med…

 • Nya regler för arbetstid – Vad gäller nu?

  Nya regler för arbetstid – Vad gäller nu?

  Från och med den 1 oktober 2023 kommer en ny huvudregel beträffande dygnsvila bli gällande i svensk lagstiftning, Regeln innebär att alla anställda ska ha åtminstone 11 timmars sammanhängande vila under varje 24-timmarsperiod, samt att varje arbetsperiod ska avslutas med en dygnsvila. Regeländringarna har sitt ursprung i EU-kommissionens kritik mot Sveriges kollektivavtal i kommun- och…

 • Provanställning – en möjlighet att lära känna varandra!

  Provanställning – en möjlighet att lära känna varandra!

  En provanställning är en anställningsform som innebär att man som längst under sex månader innehar en visstidsanställning. När någon påbörjar en tillsvidareanställning är det vanligt att anställningen börjar som en provanställning som sedan övergår till en tillsvidareanställning. Reglerna om detta finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet med en provanställning är att både arbetstagaren och…

Dokument relaterat till

Arbetsrätt

Inga produkter hittades relaterade till denna kategori.

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev