Arbetsrätt

Artiklar relaterat till

Arbetsrätt

 • Vad är en tillsvidareanställning?

  Vad är en tillsvidareanställning?

  Vad innebär det att ett anställningsavtal är tills vidare? En tillsvidareanställning är den vanligaste typen av anställning i Sverige och innebär att anställningen fortsätter tills den anställde själv väljer att säga upp sig, eller arbetsgivaren avslutar anställningen. Det finns därmed ingen fast tidsram för anställningen, som det kan finnas vid en tidsbegränsad anställning. För tillsvidareanställda…

 • Arbetsgivarens lojalitetsplikt

  Arbetsgivarens lojalitetsplikt

  Arbetsgivarens lojalitetsplikt gentemot anställda med skyddad identitet inkluderar att värna om deras intressen, skydda känslig information och följa lagar som GDPR och Arbetsmiljölagen. Brott mot lojalitetsplikten kan få allvarliga konsekvenser för arbetsgivare. Skyddad identitet omfattar olika nivåer av sekretess, från sekretessmarkering till fingerade personuppgifter, och kräver att arbetsgivare implementerar tydliga säkerhetsåtgärder samt utbildar chefer och…

 • Visselblåsarlagen – Förbered din verksamhet

  Visselblåsarlagen – Förbered din verksamhet

  I en värld där förtroendet för företag och institutioner ständigt ifrågasätts, har visselblåsare blivit samhällets osynliga hjältar. De vågar stå upp och rapportera om orättvisor och missförhållanden, ofta med risk för egen del. Nu är en ny visselblåsarlag på plats i EU, vilket påverkar hundratals verksamheter och tusentals anställda över hela Sverige. Från och med…

 • Provanställning – en möjlighet att lära känna varandra!

  Provanställning – en möjlighet att lära känna varandra!

  En provanställning är en anställningsform som innebär att man som längst under sex månader innehar en visstidsanställning. När någon påbörjar en tillsvidareanställning är det vanligt att anställningen börjar som en provanställning som sedan övergår till en tillsvidareanställning. Reglerna om detta finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Syftet med en provanställning är att både arbetstagaren och…

 • Bra att veta om kollektivavtal och dolda klausuler samt andra arbetsrättsliga principer!

  Bra att veta om kollektivavtal och dolda klausuler samt andra arbetsrättsliga principer!

  Kollektivavtal är ett centrala begrepp inom arbetsmarknaden som sträcker sig långt utöver att bara reglera arbetstagarens rättigheter samt arbetsgivarens skyldigheter. Förståelsen av ett kollektivavtal som en skriftlig överenskommelse, mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, hjälper till att belysa dess betydelse i att trygga anställdas arbetsvillkor och definiera rättigheter och skyldigheter för båda parter. Kollektivavtalet tar sitt värde…

 • Arbetsrätt – rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden

  Arbetsrätt – rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden

  Arbetsrätten på den svenska arbetsmarknaden innehåller många regler och bestämmelser som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Båda parterna har enligt arbetsrätten både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som måste beaktas. Arbetsrätten innehåller ett stort antal lagar, bland annat lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och diskrimineringslagen. Det kan vara svårt…

 • Turordningsregler enligt nya LAS

  Turordningsregler enligt nya LAS

  Det är en turbulent värld vi lever i, som påverkar oss inte bara på det individuella planet utan även utifrån ett företagarperspektiv. Varje dag kommer nyheter om ökade kostnader för exempelvis el till en lågkonjunktur som knackar på dörren! Då kan det vara bra att känna till hur de nya turordningsreglerna som började gälla per…

 • Nya LAS – hur påverkas tidsbegränsade anställningar?

  Nya LAS – hur påverkas tidsbegränsade anställningar?

  I och med nya LAS har den tidsbegränsade anställningsformen allmän visstidsanställning ersatts med särskild visstidsanställning som övergår till en tillsvidareanställning redan efter tolv månader i stället för två år som det var tidigare. Hur ser omvandlingen ut när det kommer till nya som gamla visstidsanställningar. Hur ska du som arbetsgivare hantera dessa i praktiken. Ibland…

 • Regler uppsägning – detta gäller!

  Regler uppsägning – detta gäller!

  Lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS), är en skyddslag som reglerar anställningsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Denna lag säkerställer att arbetsgivaren inte ensidigt kan förändra ett anställningsavtal för en medarbetare. Exempelvis vad gäller vid anställning, uppsägning och avskedande. LAS gäller för nästan alla arbetstagare med undantag för exempelvis personer i företagsledande ställning. Lagen är tvingande, men…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev