Arbetsrätt

Artiklar relaterat till

Arbetsrätt

 • Vad är LAS?

  Vad är LAS?

  Lagen om anställningsskydd – LAS- begränsar arbetsgivarens rätt att förändra en medarbetares anställning, genom att uppsägning eller avsked. Lagen har med andra ord tillkommit för att säkerställa att det finns en trygghet i anställningen för medarbetaren. Lawbox – ett stöd genom hela processen Att genomföra en uppsägning på grund av arbetsbrist eller på grund av…

 • Nya LAS – Vad gäller?

  Nya LAS – Vad gäller?

  Nya Lagen om anställningsskydd (LAS) – vilka är de väsentliga förändringarna? Som de flesta av er redan känner till har det skett en hel del förändringar inom arbetsrätten. Per den 1 oktober träder nya LAS i kraft. Frågan är hur dessa förändringar kommer att påverka dig som arbetsgivare och vem berör de? Nedan går vi…

 • Vem ska räknas som arbetstagare?

  Vem ska räknas som arbetstagare?

  Det har visat sig att det finns situationer där det är svårt att avgöra vem som är arbetstagare och vem som är arbetsgivare, något som kan kallas för gränsdragningsproblematik. Alltså en fråga om var gränsen går för vem som är arbetstagare respektive arbetsgivare. Detta blir problematiskt eftersom huruvida någon är arbetstagare eller arbetsgivare lägger grunden…

 • Visselblåsarsystem

  Visselblåsarsystem

  Att tänka på inför implementering av ett nytt visselblåsarsystem När du som företag ska introducera en ny visselblåsarkanal/ rapporteringsmöjlighet första gången är det viktigt att se bredare på frågeställningen. Här spelar företagets/organisationens storlek roll, antal anställda, struktur, sektor, är man en myndighet som lyder under vissa regler, rapporteringsmöjligheter med mera. Att även fundera kring företagets/…

 • Visselblåsarlagen

  Visselblåsarlagen

  Vad behöver jag veta om Visselblåsarlagen?  Den 25e september 2019 publicerade Europaparlamentet sitt nya direktiv om ”skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten” – även kallat Visselblåsardirektivet.  Behovet att ta fram ett gemensamt förhållningssätt gällande skydd för visselblåsare, utlöstes av en rad uppmärksammade visselblåsningar, som exempel kan nämnas Cambridge Analytica, Panama Papers, Barclays som…

 • Ny visselblåsarlag – Stärkt skydd för visselblåsare!

  Ny visselblåsarlag – Stärkt skydd för visselblåsare!

  Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen ikraft. Denna ger ett förstärkt skydd för de som vill larma i privat som offentlig verksamhet. Den nya lagen ställer krav på hur implementeringen av ett säkert rapporteringssystem ska ske. Tänk på att det även ska finnas möjlighet att larma anonymt!   De som omfattas av den…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev