MBL

Artiklar relaterat till

MBL

 • Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 68/23

  Sammanfattning av Arbetsdomstolens dom 68/23

  Bakgrund till AD 2023 nr 68 Bakgrunden till dom 68/23 handlar om ett byggbolag (Peab) som har anlitat ett inredningsföretag (Morgana AB) vid arbeten med ett större renoveringsprojekt av Ledamotshuset i Stockholm. Inredningsföretaget har för utförandet av uppdragit åtagit sig visst montagearbete, som i sig har fallit under kollektivavtalet byggavtalet som gäller mellan parterna. Detta…

 • Uppsägning på grund av arbetsbrist

  Uppsägning på grund av arbetsbrist

  En uppsägning på grund av arbetsbrist är enligt lagstiftningen en uppsägning som inte berör den anställdes personliga prestation eller beteende. Denna situation kan uppstå när företaget skär ner på sin verksamhet, omorganiserar sitt arbete, eller när det sker förändringar i verksamhetens finansiering eller struktur. Dessa förändringar kan leda till att en anställd inte längre behövs…

 • Primär och sekundär förhandlingsskyldighet

  Primär och sekundär förhandlingsskyldighet

  Skyldigheten och rättigheten att förhandla Inom arbetsrätten finns vissa skyldigheter för arbetsgivaren att förhandla vid förändring av arbetet eller verksamheten. Det är något som brukar kalla för medbestämmandeförhandling. Reglerna om förhandlingsskyldighet finns i lagen (1076:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och innehåller bestämmelser om dels en primär förhandlingsskyldighet, dels en sekundär förhandlingsskyldighet. Nedan går vi…

Vill du få våra nyheter direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev