Lag: AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

  • Checklista – Lyftanordningar


    Att ha en välutvecklad och detaljerad checklista för lyftanordningar är avgörande för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Denna checklista är utformad för att hjälpa arbetsgivare och anställda att identifiera och hantera risker kopplade till användning av lyftredskap och -anordningar