Lag: Aktiebolagslagen (2005:551)

  • VD-instruktion


    Denna VD-instruktion är ett detaljerat avtal utformat för att tydligt definiera rollen och ansvaret för verkställande direktör (VD) i bolaget. Avtalet ger en omfattande vägledning för VD:s arbete i enlighet med aktiebolagslagen och andra relevanta lagar.