Lag: Föräldraledighetslagen (1995:584)

 • Kartläggningsprotokoll för likabehandling


  Detta kartläggningsprotokoll för likabehandling är en handlingsplan som är avsedd att användas i organisationer för att säkerställa och främja likabehandling på arbetsplatsen.

 • Ledighetsansökan


  Denna mall för ledighetsansökan kan användas av företag för att hantera anställdas begäran om ledighet. Mallen är strukturerad för att samla in all nödvändig information som krävs för att bearbeta en ledighetsbegäran på ett effektivt och organiserat sätt.

 • Policy vid föräldraledighet


  Denna policy vid föräldraledighet erbjuder arbetsgivare en ram för att skräddarsy företagets policy kring föräldraledighet. Mallen kan modifieras för att reflektera specifika behov och riktlinjer inom ett företag, vilket säkerställer att de följer svensk lagstiftning och ger stöd till sina medarbetare.

 • Schematisk översikt över lagstadgad rätt till ledighet


  Denna matris hjälper chefer och HR att förstå och hantera de olika typerna av lagstadgad rätt till ledighet, inklusive gällande krav och villkor knuta till respektive ledighet.