Lag: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

  • Krishanteringspolicy


    En välutvecklad krishanteringspolicy hjälper företag att hantera olika sorters krissituationer effektivt, minska skador och upprätthålla verksamhetens kontinuitet.