Alkohol- och drogpolicy

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Skapar en säker och sund arbetsmiljö genom nolltolerans mot droger och alkohol.
  • Förstärker företagets värdegrund genom att betona vikten av trygghet, tillit och ömsesidigt förtroende bland medarbetare.
  • Ger tydliga riktlinjer och konsekvenser för personalen angående alkohol- och droganvändning, vilket underlättar förståelse och efterlevnad av policyn.
  • Uppmuntra till ett proaktivt ansvar där medarbetare känner sig bekväma att rapportera misstänkt missbruk.