Anställningsavtal – särskild visstidsanställning

Pris:

99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Tydlighet och förutsägbarhet.
  • Reglering av anställningsförhållandet.
  • Skydd av rättigheter genom att klargöra anställningsvillkoren m.m.
  • Förtydligande av förmåner.
  • Reglering av uppsägning.
  • Säkerställer överensstämmelse med lagar.