Anställningsavtalets innebörd

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Får dig att förstå vilka som omfattas av LAS och de olika tillämpningsområdena.
  • Ger värdefull insikt i hur LAS tillämpas i praktiken.
  • Förklarar hur kollektivavtal kan komplettera eller modifiera bestämmelserna i lagen.
  • Ger både arbetsgivare och arbetstagare en klarare bild av vad som förväntas på arbetsplatsen.
  • Ger värdefull insikt i vilka riktlinjer och normer som måste följas för att säkerställa en rättvis och laglig arbetsmiljö.