Arbetsanpassning – checklista

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Täcker viktiga områden inom arbetsanpassning, från fysiska arbetsstationer till medarbetarnas psykosociala välbefinnande.
  • Innehåller en översikt över lagar och föreskrifter relaterade till arbetsanpassning, vilket hjälper arbetsgivare att uppfylla sina juridiska skyldigheter.
  • Genom att svara på frågor och följa riktlinjerna kan arbetsgivare identifiera och genomföra nödvändiga förändringar för att förbättra arbetsmiljön.