Arbetsbristschema

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ge en tydlig visuell representation av processen, vilket hjälper till att organisera och planera de åtgärder som måste vidtas.
  • Säkerställa att arbetsgivare följer de lagliga kraven enligt MBL och LAS.
  • Hjälpa till att identifiera och följa tidsramar för olika steg, såsom uppsägningstider och tidsfrister för att informera t.ex. Abetsförmedlingen.