Arbetsgivarens informationsplikt om skyddsombud

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Arbetsgivare kan försäkra sig om att all personal är informerad om de aktuella skyddsombuden, samt att informationen är tillgänglig och uppdaterad.
  • För att formellt dokumentera skyddsombudens utnämning, kontaktuppgifter och ansvarsområden.
  • För att underlätta administrationen kring och uppföljningen av skyddsombud samt för att hålla koll på mandatperioder.