Arbetsmiljömål och policy

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Underlättar att definiera organisationens mål vad gäller arbetsmiljöfrågor och konkret beskriver vägen för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.
  • Ger organisationer de verktyg som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen
  • Riktar sig till alla typer av organisationer och företag, oavsett storlek eller bransch.