Arbetsmiljöpolicy

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Policy uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Policyn innehåller en tydlig struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete, inkluderande regelbundna riskbedömningar, skyddsronder och uppföljningsmöten.
  • Medarbetarens bidrag i arbetsmiljöarbetet betonas och uppmuntrar ett aktivt deltagande i skapandet av en positiv arbetsatmosfär.
  • Policy uppfyller de krav som ställs enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Policyn innehåller en tydlig struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete, inkluderande regelbundna riskbedömningar, skyddsronder och uppföljningsmöten.
  • Medarbetarens bidrag i arbetsmiljöarbetet betonas och uppmuntrar ett aktivt deltagande i skapandet av en positiv arbetsatmosfär.