Återkallande av kvittningsmedgivande

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Genom detta dokument kan den anställde officiellt hänvisa till det ursprungliga kvittningsavtalet och ange det specifika belopp och datum då avtalet gjordes.
  • Dokumentet tillåter den anställde att formellt återkalla sitt kvittningsmedgivande från och med dagens datum.
  • Genom detta dokument kan den anställde officiellt hänvisa till det ursprungliga kvittningsavtalet och ange det specifika belopp och datum då avtalet gjordes.
  • Dokumentet tillåter den anställde att formellt återkalla sitt kvittningsmedgivande från och med dagens datum.