Avsked – checklista

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

 • Checklistan hjälper arbetsgivare att följa arbetsrättsliga lagar och förordningar, särskilt LAS, när det gäller avskedande av en medarbetare.
 • Checklistan ger en tydlig och systematisk steg-för-steg process, vilket minskar risken för misstag eller förbise viktiga åtgärder.
 • Checklistan påminner arbetsgivaren om att informera relevanta fackliga organisationer, vilket kan vara ett viktigt steg för att undvika tvister eller konflikter.
 • Checklistan säkerställer att medarbetarens rättigheter beaktas och respekteras, till exempel rätten till överläggning och begäran om motivering för avsked.
 • Checklistan fungerar som en dokumentation av alla steg som tagits i avskedandeprocessen, vilket kan vara värdefullt i händelse av en tvist eller granskning.
 • Checklistan ger en tydlig översikt över när och hur överläggningar och förhandlingar ska genomföras, och vem som är ansvarig.
 • Den påpekar specifika tidsramar, som när varsel ska ges eller när en begäran ska lämnas, vilket hjälper arbetsgivare att hålla sig inom lagliga ramar.
 • Genom att följa checklistan kan arbetsgivare minska risken för framtida rättsliga tvister eller konflikter med den avskedade medarbetaren eller dess fackförbund.
 • Checklistan hjälper arbetsgivare att följa arbetsrättsliga lagar och förordningar, särskilt LAS, när det gäller avskedande av en medarbetare.
 • Checklistan ger en tydlig och systematisk steg-för-steg process, vilket minskar risken för misstag eller förbise viktiga åtgärder.
 • Checklistan påminner arbetsgivaren om att informera relevanta fackliga organisationer, vilket kan vara ett viktigt steg för att undvika tvister eller konflikter.
 • Checklistan säkerställer att medarbetarens rättigheter beaktas och respekteras, till exempel rätten till överläggning och begäran om motivering för avsked.
 • Checklistan fungerar som en dokumentation av alla steg som tagits i avskedandeprocessen, vilket kan vara värdefullt i händelse av en tvist eller granskning.
 • Checklistan ger en tydlig översikt över när och hur överläggningar och förhandlingar ska genomföras, och vem som är ansvarig.
 • Den påpekar specifika tidsramar, som när varsel ska ges eller när en begäran ska lämnas, vilket hjälper arbetsgivare att hålla sig inom lagliga ramar.
 • Genom att följa checklistan kan arbetsgivare minska risken för framtida rättsliga tvister eller konflikter med den avskedade medarbetaren eller dess fackförbund.