Checklista digitala arbetssätt

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att identifiera och åtgärda faktorer i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas kognitiva och psykologiska välbefinnande.
  • Ger vägledning för att skapa en arbetsplats som minimerar kognitiv överbelastning och främjar mental återhämtning.
  • Hjälper till att bedöma och förbättra användarvänligheten och effektiviteten i de teknologiska verktyg och program som används av de anställda.