Checklista för skyddsombud

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en standardiserad struktur för hur skyddsombud ska övervaka och hantera arbetsmiljöfrågor, vilket garanterar enhetlighet över olika avdelningar och arbetsgrupper.
  • Bidrar till att identifiera och bedöma arbetsmiljörisker, vilket är avgörande för att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.
  • Säkerställer efterlevnad av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Stödjer ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hjälper till att upprätta och följa upp handlingsplaner.