Checklista hot och våld

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Hjälper till att säkerställa att alla detaljer kring en incident blir noggrant dokumenterade, vilket är viktigt för eventuell uppföljning och rättsliga processer.
  • Hjälper till att hantera lagar och regler kring arbetsmiljön.
  • Inkluderar punkter för uppföljningssamtal och långsiktiga handlingsplaner för att stödja den drabbade medarbetarens återhämtning och välbefinnande.
  • Ser till att korrekt information delas med berörda parter för att förhindra ryktesspridning och osäkerhet.