Checklista – Lyftanordningar

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en strukturerad metod för att identifiera och dokumentera potentiella risker.
  • Hjälper till att säkerställa att företaget följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och andra relevanta lagar och regler.
  • Hjälper arbetsgivare att säkerställa att alla aspekter av lyftanordningars användning är säkra och att inga risker förbises.