Checklista mottagande av hot via telefon eller mejl

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Tillhandahåller konkreta steg för dokumentation och uppföljning av hot, vilket är avgörande för intern säkerhet och eventuella rättsliga processer.
  • Erbjuder riktlinjer för hur man ger stöd till och hanterar välbefinnandet hos de anställda som utsatts för hot, bidragande till deras mentala hälsa och återhämtning.
  • Definierar ansvarsroller och uppgifter efter en incident, vilket försäkrar att alla involverade vet vad de ska göra.
  • Uppfylla juridiska krav och säkerställa efterlevnad av lagar och regler relaterade till arbetsmiljön och hantering av hot och våld på arbetsplatsen.