Checklista synergonomi

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Identifiera faktorer i arbetsmiljön som kan orsaka ögontrötthet eller synbesvär, såsom olämplig ljusintensitet eller dålig placering av arbetsobjekt.
  • Skapa en handlingsplan för att åtgärda upptäckta problem, vilket inkluderar att fastställa ansvar, samt att sätta start- och måldatum för genomförandet av dessa åtgärder.
  • Bidra till hälsosammare och säkrare arbetsförhållanden genom att minimera risker för olyckor som kan uppstå på grund av dålig belysning.