Checklista – uppgifter skyddsombud

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Fungerar som ett verktyg för att organisera och strukturera skyddsombudens arbete, samt som en påminnelse om deras uppgifter och ansvar.
  • Säkerställer att skyddsombuden har de resurser och det stöd de behöver för att utföra sitt arbete, samt för att uppfylla företagets skyldigheter enligt arbetsmiljölage
  • Fungerar som en guide för att granska och förbättra företagets arbetsmiljöpraxis och förfaranden.