Checklista vid 360-undersökning

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Typ:
Kategori:

Bra för:

  • Ger en klar struktur för hur man samlar in, analyserar och använder feedback från en mängd olika källor inom organisationen.
  • Hjälper till att identifiera vilka kompetenser och beteenden som är viktiga för organisationen och som bör utvärderas för individuell utveckling.
  • Bidrar till att främja en kultur där öppen och regelbunden återkoppling är normen.