Checklista vid sjukskrivning dag 1-14

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Underlättar processen att planera för medarbetarens återgång i arbete genom att identifiera möjliga åtgärder och anpassningar som kan stödja rehabilitering.
  • Fungerar som en dokumentationsmall för att föra anteckningar om uppföljningar, bedömningar och överenskomna åtgärder.
  • Fastställer en process för regelbunden uppföljning och utvärdering av medarbetarens framsteg och rehabiliteringsplan.