Dagordning – årligt arbetsmiljömöte

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Ger en strukturerad grund för att samla alla relevanta parter och samordna deras insatser mot gemensamma arbetsmiljömål.
  • Bidrar till att systematiskt följa upp och utvärdera arbetsmiljöpolicyn och de mål som satts upp för året, samt diskutera och planera för kommande års arbetsmiljömål.
  • Stödjer efterlevnaden av arbetsmiljölagen genom att regelbundet granska och säkerställa att arbetsmiljöreglerna är aktuella och följs.