Delaktighet i förändringsarbete

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Kan ge insikter om hur ledarskapet kan förbättras för att stödja medarbetarnas behov och förväntningar, vilket kan öka framgången för implementerade förändringar.
  • Genom att förstå medarbetarnas syn på förändringar kan enkäten leda till strategier som ökar deras engagemang och acceptans för nya initiativ.
  • Enkäten kan ge indikationer på hur förändringar påverkar arbetsmiljön och om de bidrar till en positiv utveckling.