Enkät – engagemang och utmattning

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Erbjuder en detaljerad inblick i medarbetarnas tillfredställelse på arbetsplatsen och deras uppfattning om arbetsmiljön.
  • Undersöker i vilken grad de anställda känner att de kan påverka sina arbetsuppgifter och arbetsförhållanden som, vilket är viktigt för motivation och engagemang.
  • Resultaten fungerar som en grund för dialog mellan ledning och medarbetare och för utvecklandet av konkreta åtgärdsplaner för att adressera identifierade problemområden.