Enkät hot och våld

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Utvärderar personalens kunskap om hur man hanterar våld- och hotsituationer, vilket är viktigt för att kunna agera korrekt om en sådan situation uppstår.
  • Säkerställer att alla anställda, är väl informerade om arbetsplatsens säkerhetsrutiner och risker.
  • Fastställer att arbetsplatsen har effektiva och regelbundet övade säkerhetsrutiner och beredskapsplaner för hot och våld.
  • Identifierar behovet av att förbättra arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, för att minska riskerna för hot och våld.