Enkät kränkande särbehandling

Pris: 99 SEK

Välj ett abonnemang och få tillgång till alla mallar som du behöver

Bra för:

  • Bedömer medarbetarnas medvetenhet och förståelse för företagets policy gällande kränkande särbehandling och mobbning.
  • Fokuserar på medarbetarnas kännedom om de rutiner som finns på plats.
  • Granskar ledningens involvering i att motverka kränkande särbehandling.
  • Bedömer medarbetarnas medvetenhet och förståelse för företagets policy gällande kränkande särbehandling och mobbning.
  • Fokuserar på medarbetarnas kännedom om de rutiner som finns på plats.
  • Granskar ledningens involvering i att motverka kränkande särbehandling.